Profil firmy

Naše společnost se již od roku 1997 zabývá službami v oblasti celního odbavování zásilek do celého světa. Realizujeme celní řízení v souvislosti s vývozem a dovozem zboží včetně zajištění celního dluhu. Jsme schváleným příjemcem (tranzit přijatý v systému NCTS) a držiteli povolení zjednodušených postupů pro vývoz a dovoz. Zajišťujeme komplexní řešení celní agendy ,,ušité na míru“ dle potřeb a přání zákazníka.

V souvislosti vstupem ČR do EU nabízíme sběr a zpracování dat pro evidenci intrakomunitárního obchodu - Intrastat a jejich předání Celnímu úřadu.

Od 3.9.2013 jsme držitelem certifikátu Oprávněného hospodářského subjektu (AEOC). Certifikát AEO uděluje Celní správa ČR spolehlivým, celní problematiky znalým a finančně stabilním hospodářským subjektům. Získání tohoto certifikátu zaručuje námi zastupovaným klientům přednostní, rychlé a jednoduché celní odbavení.

Cílem naší společnosti je v co nejkratším možném čase a v nejvyšší kvalitě uspokojit potřeby zákazníka s důrazem na naši odbornost a profesionalitu.

Partner

www.plechoveobaly.cz

Kurzy měn